<

Fotografering

Fotografering

Är ni i behov av bilder för att bättre sända ut ert budskap?
Lajma erbjuder fotografering för såväl produkter & personal som vanlig fotografering av händelser, djur, event och personer.
Fotografier finns att se på www.nonoffensiveart.se