<

Mobilapplikationer

Lajma utvecklar mobilapplikationer för iOS, Android och Windows phone. Behöver ni en applikation till marknadsföring eller som arbetsverktyg finns kompetensen hos Lajma.

Ring för att boka ett möte och se vad vi kan göra för er.